Wasabi Express

EN
Opening hours (for pickup)Su: 13:00 until 22:00
Spezialmenü vom Haus

201

Tokio Vegi Menü
1 Tamago Nizri, 1 Inari Nigri, 1 Shiitake Nigri, 1 KAppa Maki, 1 Vegetarische I.O
+
13,90 €

202

Kyoto Menü
1 Tekka Maki, 1 Sake Maki, 1 California I.O
+
13,90 €

203

Osaka Menü
4 Nigri, 1 Sake Maki, 1 California I.O
+
16,90 €

204

Veggi Spezial Menü
6 Avo Maki, 6 Waka Maki, 8 Avo Kappa I.O, 5 Baked Vegi Roll, 4 Nigri
+
24,90 €
Loading animation